Narušení zákona zachování hmoty?

08.09.2012 08:36

Skutečně neuvěřitelně vypadají velcí hadi vznikající z maličké hromádky původního materiálu. Tato hříčka byla vymyšlena Friedrichem Wöhlerem (1800–1882) a nazvána "faraonův had" na památku biblického příběhu, ve kterém Mojžíš změnil svou hůl před faraonem v hada. Chcete-li si udělat svého hada, smíchejte a jemně utřete 1 díl hydrogenuhličitanu sodného a 9 dílů cukru. Na podklad z materiálu jemně práškového (krom silikagelu pro chromatografii možno vzíti cement či jemný popel), navršte pyramidku směsi o průměru podstavy cca 3 cm. Kolem dokola při patě pyramidy pak nechejte vsáknout 10 ml lihu a zapalte. Po zapálení lze očekávati zhruba toto:

1. minuta – hadí hlava se zvedá

3. minuta – tělo je již 12 cm dlouhé

5. minuta – tělo v délce 40 cm se kroutí

7. minuta – dobrého půlmetru dosahuje kolem deváté minuty za neustálého zužování růst končí. Vzniklý had je  tvořen hmotou jemnější než popel vzniklý hořením hedvábného papíru. Zákon zachování hmoty narušen nebyl.

 

Chemické reakce:              Reakce jednosměrné, Oxidace

Termodynamika:                Exotermní reakce, I. věta thermodynamická