Na auta

05.01.2013 16:01

 

Může se hrát se všemi skupinami dětí a je ji možné variovat různými způsoby. Úplně nejmenší děti mohou pouze jezdit a zastavovat se na pokyn s kroužkem jako volantem. Je možné rozdělit auta podle barev a hrát jako hru Červení a bílí.

Další formou je akcelerace pohybu - jedeme rychleji, zpomalujeme. Nejstarší děti, které již znají něco z techniky řízení auta (nutno ověřit nebo vysvětlit, že čím vyšší číslo, tím větší rychlost), mohou reagovat na uvedení rychlosti v číslech. Nesmíme ale opomenout akceleraci, musíme tedy uvádět čísla tak, jak postupně zařazujeme rychlosti a není možné čísla přehazovat. Můžeme zrychlovat, zpomalovat, zastavovat, couvat, zajíždět do garáže. Mnohdy pozorujeme i gesto zařazování rychlosti. Nejstarší děti reagují i na pouhé ukázání rychlosti na prstech.

Baví se všechny děti, protože tempo je individuální. Děti se učí reagovat, vyhýbat, být pozorné, vůlí ovládat své tělo. Můžeme přidávat různé situace (na cestě se něco objevilo a musíme rychle zastavit, máme najít místo k parkování tak, abychom nikomu nepřekáželi, máme najít cestu odněkud někam (dlouhou, krátkou).

Hra může být motivací k tématu o dopravních prostředcích (a nebojíme se nechat na dětech, aby na to samy přišly)