Morseovka v číslech

21.10.2012 19:04

 

Šifra převádí text, který je napsán v Morseově abecedě tak, že výsledná šifra vypadá jako čísla psaná za sebou nebo jako nějaký složitý početní příklad. Sudá číslice znamená tečku, lichá čárku.

 

Příklad

text:           zelenina je zdrava

morse:       --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

šifra:          1740 - 4 : 8344 - 0 x 10 x 26 + 14 : 23 : 0795 x 6 x 9926 x 542 x 232 + 01 - 8643 - 69 =

Jak šifrovat

Zprávu si nejprve převedeme do Morseovy abecedy a pak místo jednotlivých znaků (teček a čárek) píšeme sudé nebo liché číslice. Jednotlivá písmena vyjádřená v Morseově abecedě pak oddělujeme takovým způsobem, že celý zápis vypadá jako nějaký strašně složitý početní příklad.

 

Jak dešifrovat

Pokud jsme dostali šifrovanou zprávu vypadající jako těžký početní příklad, pokusíme se jej dešifrovat podle pravidel této šifry. Místo sudých nebo lichých číslic píšeme tečky a čárky. Operátory početních operací bereme jako oddělovače písmen.