Jednorázové akce pro děti

16.12.2011 08:02

Masopustní rej masek -  akce se koná v průběhu února, většinou v sále u Boudů - děti čeká program složený z písniček, básniček, divadla, ...

 

Vítání jara -  akce se koná v průběhu března, většinou venku - děti čeká program složený z písniček, básniček, výtvarných aktivit, ...

 

Rej čarodějnic -  akce se koná koncem dubna, většinou v sále u Boudů - děti čeká program složený z písniček, básniček, výtvarných aktivit, ...

 

Dětský den -  Macek se podílý na přelomu května a června na organizaci dětského dne, v rámci kterého připravuje soutěže pro nejmenší děti ...

 

Drakiáda -  akce se koná začátkem října, a to na poli mezi Kolovraty a Benicemi - děti čeká pouštění draků zakončené společným táborákem ...

 

Dýňová slavnost -  akce se začátkem listopadu a začíná u fontány před Infocentrem, odkud jdou děti s rozsvícenými lampiony na hřiště s Urampou, kde je celý program zakončen ohňmostrojem ...

 

Mikulášská -  akce se koná začátkem prosince v sále u Boudů - vzhledem k omezené kapacitě se jedná o interní akci pro členy Macka ...