iQpark

03.12.2011 15:16

 

iQpark

iQpark je interaktivním zábavně naučným science centrem situovaným do bývalé budovy Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci, který je součástí komplexu Centrum Babylon . Je prvním svého druhu v České republice. Základní prostředky vzdělávacího a poznávacího procesu jsou herní a zábavné interaktivní pomůcky. Vznikal po vzoru světových „sciencecenters“ a čerpá z jimi ověřených konceptů, které nenucenouformou nabízejí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou). Zahrnuje více než sto interaktivních exponátů. Základními požadavky na exponáty jsou interaktivnost, edukativnost, zábavnost,a atraktivnost.
 

 

Hlavní cíl

 • Vybudovat iQpark - INTERAKTIVNÍ CENTRUM POZNÁVÁNÍ - jako místo informálního celoživotního vzdělávání.
 • Prostřednictvím hry, experimentování
  a logického uvažování dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů.
 • Na principu ŠKOLA HROU podnítit mladou generaci
  k sebevzdělávání a sebepoznávání.
 • Rozšířit nabídku smysluplných a atraktivních volnočasových aktivit pro občany všech generací
  a nejrůznějších zájmů.
Koncepčně je iQpark uspořádán ve čtyřech podlažích do řady prostor (expozic) o celkové ploše cca 3.000m2, mezi nimiž se návštěvník volně pohybuje a v nichž jsou umístěny exponáty, které jsou doplněny informacemi zaměřenými na příslušný jev, který je exponátem demonstrován. Jsou v převážné míře vybírány na základě zkušeností obdobných zahraničních center. Tyto exponáty jsou v maximálně možné míře názorné (tedy poměrně jednoduché), interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků).
V prostoru expozic pracují zaměstnanci (lektoři),
kteří podávají návštěvníkům doplňkové informace s cílem
zvýšit působení na návštěvníky zejména v edukativní oblasti.
 
Návody (popisy) jsou vícejazyčné. Zpravidla se skládají
ze tří částí:
 • 1. Zadání úkolu (co se má udělat)
 • 2.Řešení (co se stalo nebo mělo stát)
 • 3. Vysvětlení (teoretické zdůvodnění, proč se tak stalo nebo mělo stát)