Fair trade (spravedlivý obchod)

01.01.2012 17:48

 

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.

  • Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost.
  • Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

Koupí výrobků s označením Fair Trade vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili.

 

Výrobek fair trade se pozná například podle ochranné známky Fairtrade přímo na obalech. Jedná se o nezávislé označení, které spotřebitelům zaručuje, že výrobky splňují stanovené sociální, ekologické a ekonomické požadavky spravedlivého obchodu. Na využívání známky dohlíží mezinárodní organizace Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) a národní labellingové iniciativy. V současnosti nesou označení Fairtrade tisíce produktů, které jsou dostupné ve více než padesáti zemích světa. Více na info.fairtrade.net.

Výrobek spravedlivého obchodu lze také poznat podle značky obchodní organizace. V Evropě existuje několik desítek důvěryhodných obchodních společností, které obchodují výhradně podle principů spravedlivého obchodu a u některých svých výrobků známku Fairtrade nevyužívají.

 

Poválečná solidarita s rozvojovým světem (40. a 50. léta)

Hnutí fair trade má svůj původ v několika poválečných aktivitách reagujících na proměnu do té doby koloniálně uspořádaného světa. V USA i Evropě to byly církevní organizace, které z rozvojových zemí začaly dovážet řemeslné výrobky od tamních výrobců.

Ve Spojených státech amerických se na konci čtyřicátých let iniciativy chopily protestantské církve. Za první fair trade organizace lze označit Ten Thousand Villages („Tisíc vesnic“) a SERRV. Za první evropskou fair trade iniciativu pak můžeme považovat pomoc britské organizace Oxfam UK válkou zbídačelému Řecku. Oxfamu se pro účely získávání finančích prostředků podařilo vybudovat síť charitních obchodů. Kořeny evropského Fair Trade hnutí vězí i v činnosti nizozemské katolické mládeži uskupené v organizaci S.O.S. Wereldhandel, která k prodeji výrobků z rozvojových zemí využívala kostelů a sítě podporovatelů.

 

Vzestup a krize rozvojových iniciativ (60. a 70. léta)

První významná institucionální podpora pro fair trade byla ustavena v roce 1964, když Organizace spojených národů se přihlásila k novému pohledu na rozvojovou pomoc. Heslem Trade not aid („Obchod namísto pomoci“) deklarovala upřednostnění rozvojových tržních řešení před jednorázovými pomocemi.

V roce 1969 je v Holandsku založen první „worldshop“, který prodává řemeslné výrobky přímo od drobných řemeslníků v rozvojovém světě. V následujících letech vznikají po Evropě desítky dalších podobných malých obchodů.

Pro fair trade sedmdesátých let byly typické organizace tzv. „alternativního obchodu“, prezentující výrobky ze zemí Latinské Ameriky a Afriky jako výraz politického postoje a solidarity se znevýhodněným výrobci či samotnými zeměmi původu. Už konec sedmdesátých let však přináší krizi dosavadního pojetí alternativního obchodu. Nabízený sortiment oslovuje stále méně zákazníků a mnoho organizací se potýká s existenčními problémy.

Organizace si postupně uvědomují, nikoli bez vnitřního odporu, že je třeba vyjít vstříc potřebám zákazníků a začít využívat dosud odmítaný marketing zboží.

 

Potraviny namísto řemesel, certifikace a vznik značek (80. léta)

V první polovině osmdesátých let na burzách prudce klesly ceny komodit a mnoho drobných pěstitelů v rozvojovém světě se ocitlo v zoufalé situaci. Možnou cestu z krize naznačili v roce 1986 mexičtí farmáři z Chiapas, kteří nizozemskou nevládní organizaci Solidaridad oslovili s prosbou o podporu při prodeji jejich kávy. Reakcí na tento podnět bylo vytvoření systému označování výrobků - v té době zcela nový přístup.

V roce 1988 vzniká v Nizozemí první fair trade značka, Max Havelaar, pojmenovaná podle literární postavy symbolizující vzdor dělníků vůči jejich vykořisťování na koloniálních kávových plantážích. Výrobky označené tímto logem, upozorňujícím na dodržování stanovených výrobních pravidel, si během krátké doby získali velkou oblibu. Brzy se začaly připojovat další země, které buď přijali značení Max Havelaar (Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Norsko a Francie), nebo přišli se značením vlastním jako Transfair (Německo, Rakousko, Lucembursko, Itálie, USA, Kanada a Japonsko) nebo Fairtrade Mark (Velká Británie,  Irsko). Vedle kávy se takto začaly označovat i další produkty, jako je čaj, cukr, kakao, čokoláda, med nebo banány.

 

Zakotvení v mezinárodních institucích (90. léta)

Výrazný úspěch výrobků označovaných logy Fairtrade a růst jejich obratu na přelomu osmdesátých a devadesátých let mimo jiné vedl k potřebě mezinárodní spolupráce a institucionalizace. Bylo třeba vytvořit jednotný koncept, který by se i s ohledem na specifika jednotlivých zemí dokázal prosadit na poli světové ekonomiky. Roku 1989 vzniká IFAT (International Fair Trade Association), dnes známá jako WFTO (World Fair Trade Organisation).

 

Fair trade v České republice

Již v první polovině devadesátých let se i u nás začínají objevovat první snahy o uplatnění konceptu Fair Trade. Po prvních skromných pokusech se nakonec pár let po přelomu století konečně objevují první organizace plně se věnující propagaci a obchodu s výrobky Fairtrade.

Zde jsou nejdůležitější milníky Fair Trade v České republice:

  • V roce 1994 je založen charitativní obchůdek Jeden svět, který se postupem času začal orientovat na fair trade.
  • Roku 2003 vzniká Společnost pro Fair Trade (od roku 2011 se přejmenovala na NaZemi - společnost pro fair trade) a Ekumenická akademie Praha se začíná věnovat prodeji fair trade.
  • 2004 se české fair trade organizace se sdružují do Asociace pro fair trade. Téhož roku jsou do ČR dovezeny první Fairtrade potraviny.
  • V roce 2008 v Praze vzniká první licencovaná pražírna Fairtrade kávy.
  • Roku 2009 se Asociace pro fair trade se přímo a formálně začlenění do mezinárodních struktur. V tomtéž roce je u nás uskutečněn první přímý dovoz řemeslných výrobků přímo od jejich výrobců.
  • V roce 2011 je zahájena kampaň Fairtradová města, ještě téhož roku první 2 města splňují 5 kritérií podpory fair trade a získávají status: Litoměřice a Vsetín.

 

Zdroj: https://www.fairtrade.cz