Divadelní přípravka

23.09.2015 12:42

Pokud vaše dítě projevuje herecké nadání, přihlaste ho na naši divadelní přípravku! Společně nacvičíme lehkou divadelní hru, kterou předvedeme rodičům v KS u Boudů. Procvičíme rétoriku, správnou výslovnost, budeme se věnovat pohybové průpravě i zpěvu.

Kdy: pondělí od 17 hodin v klubově.

Cena za 13 lekcí 1040 Kč.