Dětský den 2008

03.11.2011 18:54

 

A jak to probíhalo v roce 2008

Věci v klubovně jsou připraveny v pátek odpoledne.

Dopoledne pomáhají s přípravou: Pavel Sitný, Honza Haspra, Robert Černý, Lenka T.

Program zajišťují:

14 - 15:30   Lenka J., Radanka, Lenka T., Robert Černý, Katka Paseková

15:30 - 17    Jitka, Radka, Vlaďka, Katka, Olga

Úklid po akci provádí: Pavel, Honza a  mnoho dalších.

 

Atrakce

 • hod míčkem do cíle
 • navlékání drátěnek
 • skok po podložkách
 • házení víček do terče
 • slalom s míčkem na lžičce
 • lovení rybiček

 

Další aktivity a úkoly:

 • Domluvení a vyzvednutí stanů z úřadu
 • Nákup věci na DD
 • Dopoledne na pomoc cca 3 auta a tatínkové na stavění stanů
 • Po akci totéž na bourání a odvoz
 • Kartičky
 • Středověké názvy stanovišť

 

 

Kolovraty dobyli Vikingové

Poslední květnový den provázelo horké slunce, a vikingský tábor uprostřed hřiště poskytoval jen málo stínu válečníkům ve zbroji. Jenže děti nedbaly na horko a s bezprostředností sobě vlastní ovládly vikingské ležení na celé odpoledne.

Při vstupu do areálu fotbalového hřiště děti vítala paní Pelclová společně s paní Vejvodovou a Krupkovou a také válečník v plné zbroji Petr Souček. Skládáme mu poklonu, že vydržel být navlečený v drátěné košili a přilbě na přímém slunci celé odpoledne. Každé dítě dostalo občerstvení, historickou minci na krk a kartičku pro razítka z každého stanoviště. Všichni organizátoři pracovali na výbornou a tak se děti mohly rozběhnout po jednotlivých stanovištích (Tvořeníčko, Macek, Klubko - p. Hladká, nerosty - p. Bednář, Skauti - p. Novák, basketbalový koš - p. Konečná, fotbalisti - p. Zolich a p. Hrubý, jízda na koni - p. Kudrna, vikingský tábor se soutěžemi, airsoftový tým Czech Army Special Forces - p. Rybář a manželé Vondrovicovi - drátování).

Program doplňovaly vstupy tanečního aerobiku Terezky Škáchové a hip-hopové skupiny Snatch Rank.

Nejoblíbenější „atrakcí“ bylo jako každoročně předávání dárkových balíčků, kde velmi pomohly paní Kociánová, Keselicová, Nováková a Šímová.

Závěr dětského dne patřil Czech Army Special Forces s ukázkou přepadení aut, což ocenili zejména kluci. Ani letos nechyběli kolovratští hasiči s oblíbenou pěnou. Děti se rozešly krátce po šesté hodině sice napěněné a promáčené, ale určitě šťastné.

Podle předaných vstupních kartiček Dětský den navštívilo 560 dětí. Dárky si rozebralo celkem 700 dětí včetně těch v kočárku a těch, které si v rychlosti ani nestačily vstupní kartičky vzít.

Za pomoc při přípravě dětského dne děkujeme paní Hladké, Kociánové a Keselicové.

Poděkování patří také těmto jednotlivcům a organizacím: panu Blažkovi za svoz materiálu a závěrečný úklid, panu Holečkovi za ozvučení, panu Skřítkovi za fotky, správci stadionu, MUDr. Božinovové, MAESTRO Clubu, Městské policii, Sboru dobrovolných hasičů a Infocentru s knihovnou.

Děkujeme i všem štědrým dárcům za dobrovolné dary vybrané na vstupu do areálu.

Za finanční dary děkujeme těmto sponzorům: LAY koření s.r.o., Luboš Erlich, Ing. Zbyněk Hladký, František Šlingr, Jana a Bohouš Stárkovi, Sklenářství JENÍK Jan Černý, MUDr. Věra Derflová, Masážní a regenerační prostředky, Terminal trans s.r.o., Potraviny Chadovi, Lékárna Kolovraty, TJ Sokol Kolovraty, SOLIDEA, DO-DO, AMADA, WADIA, KRUP, HORKA stavební, T-Mobile, ACIS, Novinová služba p. Skleničková, Café MARTA

za pořadatele Ing. Karel Čvančara, místostarosta

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2008/2)