Centrum Národního parku Bavorský les

03.12.2011 14:32

 

Pokud někdo budete pobývat na Šumavě, vřele doporučujeme navštívit centrum Národního parku Bavorský les, které zahrnuje:

 

Stezka v korunách stromů

  • stezku v korunách stromů
  • areál zvířecích výběhů
  • geopark
  • botanická expozice

 Procházet se nad zemí ve výšce 8 až 25 m nenarušenou přírodou, tento jedinečný pohled z nezvyklé perspektivy vám nabízí Stezka v korunách stromů v Národním parku Bavorský les.

Přístupová cesta k největšímu parku tohoto druhu na světě se nachází u parkoviště vedle výběhů pro zvěř. Nástupní věž je vybavena výtahem, který umožňuje pohodlný a volný přístup důchodcům, vozíčkářům i rodičům s kočárkem.

Po lávce převážně z dřevěné konstrukce, která je opatrně zasazena do smíšeného lesa, je každý návštěvník obohacen o nefalšovaný přírodní zážitek. Tento neskutečný zážitek je umocněn didaktickými a orientačně smyslovými elementy, které se nacházejí podél celé stezky. Zde poznáte nezapomenutelnou zdejší krajinu a její různé životní formy v nové dimenzi.

Lávka dlouhá 1300m je zakončena 44m vysokou vyhlídkovou věží, ze které se naskýtá fantastický a bezmála neomezený výhled: směrem k vrcholu Luzný na neosídlenou oblast lesní divočiny, druhým směrem na pečlivě upravenou kulturní krajinu Bavorského lesa, s Alpami na obzoru.

Stezka v korunách stromů sestupuje zpět na zem u domu Hanse Eisenmanna, kde se nachází informační centrum.

 

Areál zvířecích výběhů

Tak jako mnoho jiných Národních parků v Evropě a na celém světě je národní park Bavorský les tvořen rozlehlými lesy. Návštěvníkovi se proto na rozdíl od otevřené krajiny nabídne pouze zcela výjimečně příležitost pozorovat vzácného čápa černého nebo perfektně maskovaného rysa.

Chov divokých zvířat v zajetí sice není jednou z úloh Národního parku při ochraně přírody, ale již v zakládací listině Národního parku bylo určeno, že jako atrakce pro návštěvníky budou zřízeny velké výběhy, kde bude možné pozorovat významné druhy zvířat, které žijí nebo žili v Bavorském lese.

Na okraji Národního parky bylo v rozmanité lesní krajině mezi obcemi Neuschönau a Altschönau umístěno na ploše 250 hektarů krok za krokem 16 velkých výběhů a voliér, které byly spojeny do areálu zvířecích výběhu I. Aktuálně zde žije 36 různých domácích druhů ptáků a savců. V prostorných výbězích (samotná plocha výběhů 40 hektarů) s přírodě blízkým prostředím mohou jejich obyvatelé žít podle denního rytmu, tak jak je danému druhu vlastní - běhat, šplhat, koupat se, spát a nebo se taky stáhnout zcela do ústraní.

 

Geopark

Jak vznikla planeta země? Jak došlo k vyvrásnění pohoří? Jak vznikají a jak se rozpadají horniny? Jak vznikají půdy? Jaké horniny najdeme zvláště zde v Bavorském lese?

Odpovědi na tyto dotazy Vám přináší geologická expozice v okolí návštěvnického centra "Hans-Eisenmann-Haus", kde se dozvíte základní informace k geologie tohoto regionu.

 

Botanická expozice

Velká "přírodní zahrada" obklopuje návštěvické centrum "Hans-Eisenmann-Haus", které leží na návrší u obce Neuschönau. Je to zvláštní příležitost seznámit se s typickými rostlinami této lesnaté krajiny v jejich kráse či prostotě v běhu ročních období.

Návštěva se vyplatí v každé roční době! Na okružní cestě skrz čtyři hektary velkou expozici najdete více než 700 různých rostlinných druhů seřazených podle míst výskytu, tak jak se společně vyskytují i v přírodě.

Všechny rostlinné druhy jsou označeny popiskami. Využijte možnost určit květiny, trávy nebo kapradí, kterých jste si všimli při vašich výletech ve volné přírodě.

 

Jak naplánovat návštěvu?

V každém případě počítejte s tím, že jeden celý den je pro důkladnou prohlídku málo !

Zvířecí výběhy, kdy cesta prochází nejen kolem voliér a ohrad, ale v mnoha případech procházíte přímo mezi zvířaty a ptáky (jeleni, divoká prasata, ...) vám určitě zaberou více jak půl dne.

Určitě je vhodným obdobím podzim, kdy je v centru méně návštěvníků a stromy jsou nádherně vybarveny.

Platí se za něco? Vše, kromě cesty v korunách je zdarma ! (rodinná vstupenka na cestu v korunách stála v roce 2011 celkem 19,- EUR) Parkovné je max. 5,- EUR. Parkoviště jsou poměrně rozsáhlá, ale v sezóně se vyplatí dorazit v časnější denní dobu.

 

Užijte si skvělé zážitky s dětmi !!