Bezpečnost

26.12.2011 16:04

 

Klubovna

Místnost se zdá z hlediska nebezpečí úrazu či jiné nehody poměrně bezpečná, ale zdaleka tomu tak však není. Většině úrazů se dá předejít, pokud jsou dodržována základní pravidla:

 • je třeba znát a dodržovat pravidla určená pro provoz v místnosti např. řád klubovny
 • program činnosti by měl vždy odpovídat charakteru klubovny
 • měly by být omezeny nebezpečné činnosti v klubovně
 • to vše se vztahuje samozřejmě i na prostory přiléhající či přístupové

 

Silnice

Problematiku chůze po silnici řeší pravidla silničního provozu - zákon 361/2000 Sb. (v platném znění).

Z toho plyne: skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše ve dvojstupu; řídí se pravidlem:

 • chodci tam kde nejsou chodníky, chodí po levé krajnici (pokud je to možné)
 • nejbezpečnější je se vozovkám vyhnout úplně a zvolit trasu přírodou
 • je vhodné, pokud s dětmi mohou jít nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu, druhá vzadu; pokud to není možné a se skupinou jde jako doprovod pouze jedna osoba, měla by jít vzadu
 • je nutné, aby vpředu jdoucí osoba vždy před křižovatkou (železničním přejezdem...) zastavila postup celé skupiny; teprve poté, co je celá skupina pohromadě, všichni přejdou
 • je naprosto nepřípustné na vozovce, a to i za pochodu, hrát hry či soutěžit

 

Město

Při pohybu ve městě existují kromě běžných pravidel i jisté zvláštnosti:

 • při výběru trasy pro přesun či hru je třeba volit vždy raději méně rušné silnice
 • před začátkem je vždy nutné seznámit děti s cílem a trasou přesunu či prostorem pro hru
 • pro případ, že se někdo ztratí, mějte vždy předem domluveny zásady, jak postupovat
 • při přesunu skupiny platí stejná pravidla jako při chůzi po silnici
 • při chůzi po chodníku se pohybujeme vždy po pravé straně
 • především ve velkých městech ale i jinde je třeba seznámit děti s riziky, která mohou vzniknout z pouliční zločinnosti; tou nejčastější jsou přepadení, kapesní krádeže, zneužití

 

Cestovatelské desatero

 

Lyžařské desatero