Africká královna

26.07.2014 09:31

Náročné fyzicky

Dvojice

Nedeštivo

2-4 hodiny

Pomůcky: sekyrky, hřebíky, provázky, špalky, lana, tyčovina, celty, šátky, papír, nůžky, lepidlo, foukačky

 

Rovníková Afrika, rok 1941, vydrancovaná misionářská stanice, v níž zůstane osamělá žena. Kontakt s ostatním světem zajišťuje říční parník "Africká královna", řízený jediným mužem. Ten se nad osamělou ženou smiluje a nabídne jí útulek na lodi. Žena, zcela nepraktická, ho přemluví, aby se pokusili po řece doplout na strategicky významné jezero ve vnitrozemí, střežené německým křižníkem, a nepřátelské plavidlo zcela zlikvidovali.

Před úvodem do hry napíše každý hráč na papír jména třech ostatních, kteří mu jsou nesympatičtí. Z protikladů pak jsou vytvořeny dvojice pro hru. Každá dvojice si vyrobí "plavidlo" (80x100 cm) z tyčoviny a provázku.

Brzy po vyplutí se dvojice dostává k první, zatím nenáročné peřeji. Partneři musí spolupracovat.

První překážkou může být např. padlý strom nebo malá rokle, kterou musí dvojice překonat uvnitř rámu.

Když muž zjistí, že první překážka ženu neodradila, situaci psychicky nezvládne a opije se. Chce-li žena v plavbě pokračovat, musí loď na chvíli ovládat sama.

Následující úsek (asi 100 m) žena táhne muže, který je téměř bezvládný.

Plavce čeká druhá, obtížnější peřej.

Následuje sestup po delší stráni nebo průchod prudší roklí, a to uvnitř rámu.

Po splutí peřeje došlo na lodi k závadě. Ulomená lopatka na lodním šroubu. Nejprve je nutno závadu ve vodě odhalit, pak šroub vyzvednout na hladinu a primitivními nástroji ho opravit. Nutnost spolupráce.

V rámci dalšího úkolu je potřeba doplavat doprostřed Lužnice, kde v přivázaném špalku pod vodou jsou natlučeny hřebíky, jeden je je nutné vyjmout. Na břehu je pak potřeba rozdělat oheň, nahřát hřebík a vypálit jméno lodi do rámu.

Chvíle pohody je přerušena nečekanou peřejí a mlhou.

V této části projde dvojice se zavázanýma očima úsek asi 50 m za určitým zvukem (hudba, pískání apod.).

Jsou u jezera. V pravidelných intervalech je křižuje německá válečná loď, jejíž trasa se dá po chvilce pozorování odhadnout. Muž vyrobí torpéda a potom se společným úsilím pokusí křižník potopit.

Další úsek už je snadný a je potřeba nalézt v něm "úkryt" v okolí cesty (min. 10 m vzdálenost od cesty). Po cestě projede každých deset minut parník, který je potřeba torpédovat šipkou.

 

Hodnotí se čas a kvalita provedených úkolů.