Abeceda

19.09.2009 08:50

Vedení nachystá lístečky, na kterých budou napsané druhy přednesů: tragédii, komedii, reportáž z fotbalového utkání, pohádku pro malé děti atd. Úkolem účastníků je přednést abecedu v dramatickém přednesu. Při přednesu se nepoužívá jiných slov, jen se předříkávají hlásky abecedy. Hráč je může opakovat tolikrát, kolikrát uzná za vhodné. Jednotlivá vystoupení nesmí přesáhnout 1 minutu a přednes by měl být co nejdramatičtější... Ostatní hráči si zapisují své typy. Na konci hry, až se všichni vystřídají se vyhodnotí správnosti typů.