2010 - Rok šestý

06.11.2011 16:00

Rok 2010 byl ve znamení přeměny sdružení z mateřského na rodinné, a tím i rozšíření aktivity sdružení na mladší školní věk.    

Poděkování patří všem členům sdružení, tedy maminkám a tatínkům, kteří se po celý rok podíleli na jeho chodu, a to ve svém volném čase.

Poděkování patří MČ Praha-Kolovraty, za finanční podporu činnosti sdružení a za poskytnutí zázemí pro aktivity sdružení.

Poděkování patří všem, kteří nám darovali hračky, paní učitelce Bouškové a dětem ze ZŠ Kolovraty, které vystupují na Mikulášské besídce a Infocentru Kolovraty, které pomáhá s rozmnožováním materiálů.

Poděkování patří maminkám z MC Říčany, které poskytly vstupní informace pro založení MACKA.              

V neposlední řadě patří poděkování všem dětem a jejich rodičům, že se stále účastní akcí MACKA a tím ho podporují v další činnosti.

 

Nové maminky posílily náš tým…

Na začátku října začal pravidelný dopolední program pro nejmenší děti v klubovně u Boudů. Nejdříve jsme měli otevřeno jen ve čtvrtek, ale díky zapojení nových maminek jsme mohli otevřít i pondělní volnou hernu. Na co se tedy nyní mohou naše batolátka a jejich rodiče těšit?

V pondělí máme otevřeno od 9 do 11 hodin a k dispozici je volná herna. Je určena především dětem do 2 let. I velmi malé děti si tu mohou pěkně pohrát a maminky si odpočinout. Čtvrteční dopoledne (také 9-11 hodin) je přednostně přizpůsobené dětem nad 2 roky. Kromě hraní se mohou těšit i na básničky, písničky, cvičení s říkankami, výtvarné aktivity a někdy také divadélko.

Snažíme se vytvářet prostor, kde jsou děti vítány, kde se mohou učit pravidla kolektivu, tolerance a kde se mohou rozvíjet po boku svých vrstevníků. Přejeme si pomáhat maminkám překonávat sociální izolaci a vyrovnávat se s novou úlohou ženy a matky. Pro nastávající maminky a maminky po porodu nabízíme také služby laktační poradkyně Zuzany Ďoubalové.

A co nás čeká v prvním čtvrtletí nového roku? Kromě pravidelného programu zveme všechny nejmenší děti s rodiči na Masopustní rej masek (únor) a Vítání jara (březen). Sledujte naše internetové stránky, kde najdete přesnější informace o chystaných akcích!

Stále také hledáme maminky, které by vedly různé zájmové kroužky pro nejmenší děti. Umíte-li zabavit děti cvičením, malováním, modelováním apod., spojte se s námi. Máte-li chuť zapojit se do činnosti RC MACEK o.s., prosím kontaktujte přímo službu programu nebo Radanu Sedláčkovou na mobil 723 403 960.

Budeme rády, když se do našeho centra přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají a vy si odpočinete třeba u kávy s ostatními maminkami. Pro dítě s sebou vezměte přezůvky, pití a svačinu.

Pro Kolovratský zpravodaj č. 4/2010 napsala Zuzana Ďoubalová.