2005 - Rok první

06.11.2011 21:00

Přípravu a rozpis aktivit v Mackovi má na starosti Míša.

V lednu 2005 byla podána žádost o grant úřadu v Kolovratech. Přibylo několik nových členek: Doubravová Miluška, Klikarová Radka, Nováková Martina, Šťastná Radka.

V únoru 2005 opět přibylo několik nových členek: Dvořáková Eva, Rybová Zdeňka.

MACEK začíná s pravidelnými aktivitami, které pravidelně zajišťují: Bartošová Stáňa, Červenková Míša, Heřmánková Dana, Klikarová Radka, Koudelová Katka, Nováková Martina, Sitná Jitka, Šustová Vlaďka.

Jitka s Miluškou začali připravovat AJ pro děti a Katka s Jitkou a Radkou uspořádali 3.2.2005 Masopustní rej masek.

V březnu 2005 zorganizovala Míša s Danou Vítání jara. Účetnictví a daně si vzala na starosti Vlaďka.

Duben 2005 byl ve znamení administrativy, byla podána žádost o grant – téma ekologie v raném věku na Praze 2 a proběhla Valná hromada MC Macek.

Kurz Drátování kamenů zorganizovala Radka Klikarová a jarní burzu dětského oblečení, hraček apod. Stáňa s Katkou. Koncem dubna děti ocenily divadlo pro děti „O koblížkovi“ pod vedením principálky Milušky.

Začátek května 2005 byl ve znamení oslavy Dne maminek a výroby přání na Vítání občánků v Kolovratech a jejich rozdávání na místě Vlaďkou a Katkou.

Koncem května 2005 se MACEK zúčastnil kolovratského dětského dne.

Po maminkách se dostalo i na tatínky, v červnu totiž slavíme den tatínků, pro které děti vyráběly dárky.

Červenec a srpen 2005 byl v rámci prázdnin a programu Macka odpočinkovým obdobím bez programu a otvíracích hodin.

 

MACEK ukončil první sezonu

Před rokem jsem psala do Kolovratského zpravodaje článek s názvem „Klub maminek Kolovraty – bude?“, v němž jsem zveřejnila svou ideu mít v Kolovratech opět mateřské centrum. Tajně jsem doufala, že na výzvu někdo zareaguje a snad se časem podaří plán uskutečnit. Ovšem to, že se nyní budu ohlížet za první úspěšnou sezonou MACKA - aneb Mateřského centra Kolovraty, která proběhla bez nějakých větších komplikací, předčilo má nejoptimističtější očekávání.

Co se tedy za ten rok odehrálo? Vykrystalizovala skupinka zakládajících členek, vymyslely jsme název a založily občanské sdružení. (Postupně se naše členská základna o něco rozrostla.) Obec nám poskytla prostory a v říjnu 2004 jsme slavnostně otevřely. Od té doby má MACEK otevřeno dvakrát týdně dopoledne v „konírně“ (klubovně vedle kulturního sálu U Boudů), kdy se schází maminky (občas i babičky a tatínkové) s dětmi. Program se časem ustanovil na první hodinu volné herny a druhou hodinu má vždy jedna z maminek připravený program (výtvarný, hudební, pohybový ...). Mimo tuto pravidelnou činnost jsme uskutečnily i různé jednotlivé akce: Mikulášskou besídku, Masopustní rej masek, Vítání jara, divadýlko pro nejmenší... Pro maminky proběhly již dva kreativní kurzy, děti také dostaly možnost seznámit se v mateřském centru s angličtinou. Nepřehlédnutelná byla účast MACKA na Dětském dnu v Kolovratech, kde jsme pokřtili také naši kroniku.

Je toho skutečně hodně, co jsme s MACKEM za první sezonu zažili. Všechno by to samozřejmě nebylo možné bez vydatné pomoci Městské části Praha – Kolovraty (zapůjčení prostor, poskytnutí grantů na činnost a vybavení, a také podpory, kterou ze strany obce cítíme), ochoty maminek i dalších rodinných příslušníků investovat do činnosti mateřského centra spoustu času, námahy, nápadů, i peněžních a věcných darů. A také by mateřské centrum nefungovalo bez „prostých“ návštěvníků, kteří se svými dětmi přijdou jen tak „pobejt“. Mně osobně přinesl MACEK spoustu nových přátel a můj syn Lukášek si zvykl být mezi dětmi.

Co si přát do další sezony? Ať nám to klape aspoň tak, jak doposud. Dále ať je co nejvíc rodin, které si najdou do MACKA aspoň občas cestu a zalíbí se jim tam (tím myslím i na ty nejmenší děti, vždyť Kolovraty mají opravdu rekordní přírůstek!). A v neposlední řadě bych MACKOVI přála co nejvíc aktivních maminek (i tatínků), kteří by měli zájem si třeba vyzkoušet udělat program pro děti nebo zkusit, co obnáší služba. Jako jiná mateřská centra se samozřejmě potýkáme s fluktuací aktivních maminek (návraty do práce, další děti apod.), proto velice uvítáme rozšíření našich řad. Samozřejmě veškerá činnost je dobrovolná.

Těšíme se na vás! (otevřeme zase v září)

Aktuální informace o MACKOVI můžete sledovat na našich webových stránkách https://macek.kolovraty. sweb.cz/, dále na vývěsce Infocentra a na hnědých plechových vratech vedle KD U Boudů, kterými se chodí do klubovny.

Stanislava Bartošová

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2005/2)

 

MACEK na podzim

Sezona po prázdninách začala v září – 13. 9. jsme znovu otevřeli.

28. září jsme státní svátek oslavili akcí Táborák s Mackem. Oheň jsme zapálili na hřišti Nad Vrbami. Účast byla nad očekávání velká. Děti i rodiče si opékali buřty, jablka a krajíce chleba, hrálo se na kytaru, zpívalo se, děti doprovázely na bubínky, tamburíny a malé rumbakoule. Jediné, co si měli rodiče přinést, byly buřty. Chléb, hořčice, limonáda, pruty atd. byly zajištěny od mateřského centra a rodiče je měli volně k dispozici. I když byla obloha černá jak bota, za celou dobu nepršelo. V půl sed-mé jsme konečně mohli rozsvítit lampiony a užívat si příjemné tajemné atmosféry.

6. října jsme v klubovně mateřského centra společně oslavili 1. narozeniny MACKA (ano, tolik času už uběhlo od otevření mateřského centra MACEK) – a to i s dortem se svíčkou.

15. října rodiče s dětmi pouštěli draky v lokalitě u hřbitova. Počasí nám sice nepřálo (bylo nádherně, jen ten vítr nefoukal), ale i tak to byl pro děti velký zážitek. Soutěž o nejhezčího draka nakonec vyhrály všechny děti.

Koncem října jsme zahájili konverzační kurz angličtiny pro maminky na mateřské dovolené. Od října probíhá také cvičení pro děti od 2 let v kolovratské tělocvičně, které vede pí Kněžínková a na kterém se MACEK také podílí.

7. listopadu jsme uspořádali Lampionový průvod alias Dýňovou slavnost (ne, opravdu jsme nechtěli obnovit jistou neblahou tradici, jen nám tak náhodou vyšlo datum). Rodiče a děti přišli s lampiony k mateřskému centru, odkud průvod vyrazil. Pravda, trasa nebyla příliš dlouhá, ale pro malé děti to bylo i tak dost vzrušující. Cíl cesty byl u kašny před knihovnou. Celé atrium bylo osvětleno svíčkami a svítícími dýněmi. Ma-minky z mateřského centra napekly cukroví, nechyběl čaj a pro rodiče svařené víno. Když bylo všechno snědeno, začal ohňostroj, který se dětem moc líbil hlavně proto, že byl malý a nehlučný. Všichni si tak mohli vychutnat barevná světýlka.

4. prosince přišel mezi děti Mikuláš s hodným čertem a hned dvěma anděly. Zpěvem vánočních koled se představil „Sbor Macek“, děti ze školy pod vedením pí uč. Bouškové za-hrály moc pěkné loutkové divadélko, společně jsme si za-cvičili a zazpívali (každé dítě k tomu dostalo malou tamburínku) a na závěr všechny děti čekala nadílka. Čekání na nadílku bylo zpestřeno ochutnávkou dobrot, které napekly šikovné maminky.

Aktuální informace o našich akcích můžete sledovat na: https://macek.kolovraty.sweb.cz/

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, a přejeme nejen dětem a maminkám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce.

S. Bartošová, Mateřské centrum Kolovraty - MACEK

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2005/4)